Het Laatste Nieuws - 06/11/2018 - Bart Huysentruyt

In Blankenberge heeft de nieuwe coalitie N-VA-sp.a-CD&V de schepenposten verdeeld

De toekomstige nieuwe burgemeester Daphné Dumery (N-VA) gaat naar eigen zeggen voor een andere aanpak dan het vorige bestuur. "Dit keer kiezen we voor een logische bundeling van bevoegdheden. Elke schepen krijgt een taak volgens eigen interesse en kennis. Dat is helemaal anders dan nu, waarbij postjes niet altijd logisch verdeeld werden." Dumery is nu nog schepen van onder meer Economie, Jeugd en Carnaval, maar wordt in januari 2019 de nieuwe burgemeester van Blankenberge. Ze is dan verantwoordelijk voor politie, brandweer en strandreddingsdienst.

"Dat zijn logische bevoegdheden", zegt ze. "Voor de andere taken vertrouw ik op de kennis van de verkozen schepenen." Annie De Pauw (sp.a) is de nieuwe voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (het vroegere OCMW) en wordt ook schepen van Sociale Zaken en Welzijn.

De 'technische bevoegdheden' zoals Ruimtelijke Ordening, Financiën, Wonen en Autonoom Gemeentebedrijf zitten hoofdzakelijk bij eerste schepen Jurgen Content (sp.a). Hij neemt ook Natuur, Milieu en Landbouw voor zijn rekening.

Tweede schepen Sandy Buysschaert (CD&V) wordt verantwoordelijk voor het mobiliteitsvraagstuk. Openbare Werken, Mobiliteit, Parkeerbeleid worden gecombineerd met de Openbare Domeinen, Afvalbeheer en Netheid van de stad.

Voormalig stadsjournalist Alfons Monte (N-VA) krijgt, net als zijn collega Nico Blontrock in Brugge, het domein Cultuur. Hij is ook bevoegd voor Toerisme, Evenementen en Communicatie. Nadia Cloetens (N-VA) is de schepen van Sport, Jeugd en Speelpleinwerking. Tot slot is vijfde schepen Benny Herpoel (N-VA), die zopas 't Colisée verkocht, bevoegd voor Middenstand, lokale Economie, Markten, Carnaval en Halloween. De nieuwe bestuursploeg start na Nieuwjaar.