KW-Brugs Handelsblad - 03/08/2018 - Wim Kerkhof

N-VA brengt het nijpend tekort aan huisartsen onder de aandacht.
Volgens de partij is het vijf voor twaalf.

"De stijging van het aantal inwoners – onze badstad heeft al een poosje ruim de kaap van de 20.000 inwoners overschreden en een studiebureau van de Vlaamse overheid voorspelt dat de bevolking tegen 2030 met nog 15 procent zal toenemen – zal in combinatie met een verder oprukkende vergrijzing meer en meer voor problemen zorgen. Nu al heeft een aantal dokterspraktijken op ons grondgebied noodgedwongen een tijdelijke patiëntenstop ingevoerd", waarschuwt de partij.

Volgens N-VA-kandidaat Alfons Monte loopt in Blankenberge ondertussen het huisartsenbestand ook verder terug. "Een aantal van hen heeft stilaan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. En het feit dat er in Vlaanderen een groot aantal huisartsarme regio’s en gemeenten is, maakt het er niet gemakkelijker op om nieuwe dokters aan te trekken. Met andere woorden, er zal een aantal initiatieven moeten worden genomen om Blankenberge aantrekkelijk te maken voor jonge huisartsen."

Financieringspakket

De Vlaamse overheid voorziet alvast in een financieringspakket: huisartsen die een individuele praktijk of een groepspraktijk opstarten, kunnen een renteloze lening krijgen van maximaal 15.000 euro. Daarnaast is er een eenmalige premie van 20.000 euro voor artsen die een praktijk opstarten in een prioritaire zone. "Maar als we in onze stad daadwerkelijk het tekort aan artsen willen aanpakken, zullen we daarin zelf nog een stapje verder moeten gaan. We willen daarbij de kaart trekken van de groepspraktijken, door juridische bijstand te bieden in de zoektocht naar een geschikt pand, het bundelen van informatie en door te zorgen voor een overkoepelende aanpak. Dat alles in overleg met de huidige huisartsen, die het best geplaatst zijn om advies te geven", aldus Monte. Daarnaast moet er volgens N-VA ook worden ingezet op extra ondersteuning voor de bestaande groepspraktijken. "Een mogelijke denkpiste is bijvoorbeeld verpleegkundigen tewerkstellen die een stukje van het werk kunnen overnemen van de huisartsen", klinkt het.