01/10/2018

Je stem doet er echt toe... ook na 14 oktober

Uw stem doet er echt toe

Over enkele dagen gaan we naar de stembus. Het moment waarop je als kiezer de toekomst van jezelf, je kinderen, kleinkinderen en je stad in handen hebt. Op 14 oktober ben jij aan zet. Die dag komt het eropaan de juiste keuze te maken. Durf te kiezen voor een partij die het beste met jou voorheeft en komaf wil maken met vriendjespolitiek.

De voorbije weken, tijdens onze huis-aan-huis bezoeken, hebben we een duidelijk signaal gekregen. De inwoners van Blankenberge en Uitkerke snakken naar een integere beleidsploeg dat aandacht heeft voor hun noden en verzuchtingen. N-VA heeft de ambitie om dit waar te maken. Met al onze kandidaten op de lijst hebben we een programma samengesteld waarbij we aantonen waarvoor we staan en hoe we dit willen realiseren.

Mijn interesses gaan uit naar: Erfgoed & Cultuur, Communicatie & Media, Toerisme & Evenementen. Een aantal van deze beleidsdomeinen biedt kansen om nauw samen te werken met de verenigingen, iets waar ik enorm naar uitkijk. Daarnaast wil ik me engageren om de politiek dichter bij de burger te brengen. We moeten, naar het voorbeeld van heel wat andere steden en gemeenten, de uitdaging van de burgerparticipatie durven aangaan. Inwoners betrekken en inspraak geven bij de beleidsvoering zal in sommige dossiers ongetwijfeld een meerwaarde zijn. N-VA Blankenberge-Uitkerke wil jullie stem horen en dit niet alleen op 14 oktober.

Als jullie me het vertrouwen geven, dan beloof ik me daar 100% voor in te zetten. De voorbije jaren hebben velen van jullie me leren kennen als journalist/fotograaf voor de Krant van Blankenberge. In die periode heb ik steeds mijn stad en haar inwoners positief in de picture gezet. Graag wil ik dit nu op beleidsniveau verder blijven doen. Enkel met jouw stem op 14 oktober kan ik dit waarmaken.