08/08/2018

Voor N-VA Blankenberge is het meer dan genoeg geweest

N-VA is niet te spreken over de forse uitspraken die burgemeester Ivan De Clerck maandag jongstleden op een persmoment heeft geformuleerd inzake het dossier van de spoedgevallendienst. Wat N-VA Blankenberge betreft is de maat vol. Zo kan het niet verder.

Maandagvoormiddag 6 augustus vond op de campus AZ Zeno Blankenberge een persmoment plaats over de ambitieuze bouwplannen van het ziekenhuis en de problematiek rond de spoedgevallendienst. N-VA werd door de coalitiepartner Open VLD niet op de hoogte gebracht van dit persmoment.

Eerste schepen, Daphné Dumery: "We hebben dit nota bene moeten vernemen van Alfons Monte, die in de hoedanigheid van journalist door AZ Zeno was uitgenodigd voor deze persvoorstelling. Het is niet voor het eerst dat we door de coalitiepartner in het ongewisse worden gelaten. Maar wat ons het meest stoort zijn de ongenuanceerde uitspraken van burgemeester Ivan De Clerck die het dossier geen meter verder zullen helpen, integendeel! We willen ons daarvan dan ook met klem distantiëren."

Niets nieuws onder de zon

Kandidaat Alfons Monte: "Op de persvoorstelling is er eigenlijk niets nieuws aan bod gekomen. Het verbaasde mij dan ook waarom ze de pers bijeenriepen. Wat mij opviel waren de vele verwijten aan het adres van bevoegde minister van volksgezondheid Maggie De Block. De strafste uitspraken in deze werden voornamelijk geformuleerd door onze burgemeester. Nog voor de persvoorstelling afgelopen was kon je al raden dat deze uitspraken gretig zouden worden overgenomen in de berichtgeving."

Daphné Dumery: "Voor alle duidelijkheid, het dossier dateert van voor 2011. Het ziekenhuis wist toen reeds wat de consequenties zouden zijn indien ze de dienstverlening nodig voor een erkenning als MUG zouden overhevelen naar een nieuwe campus in Knokke. In mei 2018, dus dit jaar, zijn alle documenten rond dit dossier die niet in de officiële briefwisseling zitten boven water gekomen, waaronder de belofte voor het verlenen van een jaarlijkse subsidie van de stad aan AZ Zeno van maximaal 215.000 euro voor de installatie van een PIT of PIT+, ondertekend door toenmalig burgemeester Ludo Monset. Dit document is echter nooit tot in het schepencollege geraakt, laat staan op de gemeenteraad. Hoogstwaarschijnlijk was zelfs de toenmalige coalitiepartner daarvan niet op de hoogte."

Het is steeds hetzelfde verhaal. Open VLD Blankenberge is gewoon te lang aan de macht geweest, verzwijgt cruciale informatie en behandelt haar coalitiepartner(s) met minachting. Deze werkwijze komt nu in dit dossier als een boemerang terug. Het ergste is dat elke Blankenbergenaar er het slachtoffer van is.