Alfons Monte (Fonz)
01/08/2018

Burgerparticipatie

De samenleving wordt complexer. Pasklare oplossingen zijn vaak niet voorhanden. Inwoners laten meedenken biedt sommige dossiers meer slaagkans. Een aantal steden en gemeenten zijn reeds op deze kar gesprongen. Ook Blankenberge moet de – burgerparticipatie - uitdaging durven aangaan.

Maatschappelijke problemen worden steeds ingewikkelder waardoor oplossingen niet langer enkel door de overheid kunnen worden opgelost. Daarnaast worden burgers mondiger en deskundiger waardoor ze steeds vaker kritiek uiten op het beleid. Tot nu toe gebeurt dit meestal langs de zijlijn, zeg maar via de sociale media. Echt engagement vanuit de burgerbevolking is er niet... en dat kan anders.

Alfons Monte: "Mensen eenmaal in de zes jaar een bolletje laten kleuren in het stemhokje en ze verder langs de zijlijn laten staan is niet meer van deze tijd. We moeten de inwoners in sommige dossiers durven betrekken bij de beleidsvoering. Inzetten op een tweerichtingsverkeer zal een aantal voordelen bieden. Door inwoners te laten meedenken zal het ook voor hen duidelijk worden dat er vaak geen simpele oplossingen bestaan. Ze laten participeren zal hen tevens genuanceerder leren kijken naar maatschappelijke thema’s. Het is immers niet altijd een zwart-wit verhaal en uiteindelijk moeten er knopen worden doorgehakt. De burgers dichter betrekken bij de politiek kan verhelderend zijn en voor sommigen nadien zelfs een opstap betekenen naar de eigenlijke politiek."

Geen gemakkelijke opdracht, maar in ieders voordeel

Alfons Monte: "De weg van de burgerparticipatie bewandelen op gemeentelijk vlak is niet eenvoudig. Omschakelen zal zijn tijd nodig hebben. Van de beleidsvoerders zal dit een mentaliteitsverandering vergen, van de inwoners worden burgerinitiatieven verwacht. Doch, als we een mooie toekomst willen voor onze stad, waar elke inwoner zich thuis voelt, dan moeten we deze uitdaging ook in Blankenberge durven aangaan."