23/07/2018

Tekort aan huisartsen in Blankenberge vraagt om aandacht

De stijging van het aantal inwoners en de groeiende vergrijzing in onze stad, in combinatie met een tekort aan huisartsen zal in de nabije toekomst voor problemen zorgen. Het is vijf voor twaalf, het nijpend huisartsentekort moet worden aangepakt.

Blankenberge heeft reeds een poosje ruim de kaap van de 20.000 inwoners overschreden. Een studiebureau van de Vlaamse regering voorspelt dat dit getal tegen 2030 met 15 procent zal stijgen. De komende jaren zal ook het aantal senioren met rasse schreden toenemen. Als je weet daarentegen dat een aantal huisartsen op leeftijd binnenkort hun praktijk zullen stopzetten, dan stelt zich op korte termijn een serieus probleem.

N-VA-kandidaat Alfons Monte: "Nu reeds zijn er een aantal dokterpraktijken op ons grondgebied die noodgedwongen een tijdelijke patiëntenstop hebben ingevoerd. Het feit dat er in Vlaanderen een groot aantal huisartsarme regio’s en gemeenten zijn (prioritaire zones), maakt het er niet gemakkelijker op om nieuwe dokters aan te trekken. Met andere woorden, er zullen een aantal initiatieven moeten worden genomen om Blankenberge aantrekkelijk te maken voor jonge huisartsen."

De Vlaamse overheid voorziet in een financieringspakket. Huisartsen die een individuele praktijk of een groepspraktijk opstarten, kunnen een renteloze lening krijgen van maximaal 15.000 euro. Daarnaast is er een eenmalige premie van 20.000 euro voor artsen die een praktijk opstarten in een prioritaire zone.

N-VA-kandidaat Alfons Monte: "Als we in onze stad daadwerkelijk het tekort aan artsen willen aanpakken, zullen we een stapje verder moeten zetten. We willen daarbij de kaart trekken van de groepspraktijken, door o.a. juridische bijstand te bieden in de zoektocht naar een geschikt pand, het bundelen van informatie en zorgen voor een overkoepelende aanpak. We willen dit doen in overleg met de huidige huisartsen die het best geplaatst zijn om advies te geven in het uitwerken van de beleidskeuze."

Daarnaast moet er ook worden ingezet op extra ondersteuning voor reeds bestaande groepspraktijken. Een denkpiste is verpleegkundigen tewerkstellen die een stuk van het werk kunnen overnemen van de huisartsen. Toekomstgericht is het aangewezen dat de eerstelijnszorg in Blankenberge in zijn geheel opnieuw in kaart wordt gebracht. Het tekort aan huisartsen is immers niet het enige probleem. Om dit te realiseren willen we alle gezondheid gerelateerde diensten samen laten meedenken: huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, enz...