Vereenzaming aanpakken: een taak van ons allen
25/05/2018

Vereenzaming aanpakken: een taak van ons allen

Eén op de vier Vlamingen voelt zich eenzaam. Een maatschappelijk probleem die het best kan worden aangepakt op lokaal niveau. N-VA Blankenberge-Uitkerke neemt dit thema dan ook mee in haar verkiezingsprogramma.

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Zolang dit van tijdelijke aard is vormt dit geen probleem. Chronische eenzaamheid daarentegen, en het vaak daaraan gekoppelde sociaal isolement, zijn wel problematisch. Gevoelens van eenzaamheid kunnen immers leiden tot lichamelijke en psychische klachten, die gepaard kunnen gaan met depressie en cognitieve achteruitgang.

N-VA-kandidaat Alfons Monte: "De problematiek van de vereenzaming wordt vaak gebonden aan bepaalde groepen: ouderen, alleenstaanden, werklozen, mensen die leven in armoede… Nochtans is dit niet zo. Eenzaamheid, of het gevoel van eenzaamheid kan ons allen overkomen."

  • 25% van de werkende bevolking heeft sterke gevoelens van eenzaamheid
  • 21% van de Vlaamse jongeren voelt zich eenzaam
  • 11% van de Vlamingen is sociaal geïsoleerd
  • 1 op 3 personen met een beperking ervaart sterke gevoelens van sociale eenzaamheid

N-VA-kandidaat Alfons Monte: "Bovengenoemde cijfers liegen er niet om, 1 op de 4 Vlamingen voelt zich eenzaam. De andere kant opkijken is geen optie. Vereenzaming aanpakken is niet enkel een taak van de overheid, maar van ons allen. Pasklare oplossingen zijn er niet, maar op basis van een tweesporenbeleid van detectie en ondersteuning kunnen we de spiraal doorbreken. Structurele beleidsmaatregelen nemen in combinatie met versterking van de buurtwerking zijn punten die we meenemen in ons verkiezingsprogramma. Concreet denken we daarbij o.a. aan het opzetten van een meldpunt en het bieden van rugsteun aan doelgerichte initiatieven rond eenzaamheid en sociaal isolement."