N-VA geeft Blankenbergs visserspaar steuntje in de rug
23/03/2018

N-VA geeft Blankenbergs visserspaar steuntje in de rug

Om unieke tegeltableaus te redden van de sloop is de vzw Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge op zoek naar 10.500 euro. Ze hopen de som bij elkaar te krijgen via sponsoring. Om het project alle kansen te geven schonk N-VA tijdens de voorstelling alvast een cheque ter waarde van 250 euro.

In de loop van 2018 zal het pand in de Molenstraat waar Vishandel Azuur (de vroegere vishandel Maison Tant) werd uitgebaat plaats moeten ruimen voor een nieuwbouw. Om de waardevolle tegeltableaus in het interieur met o.a. een beeltenis van een visser en vissersvrouw te redden start de vzw Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge met het erfgoedproject 'Een nieuwe thuishaven voor Blankenbergs visserspaar'. Zo hopen daarmee het bedrag bij elkaar te brengen dat nodig is voor de verwijdering, restauratie en achteraf de montage van de wandtegels.

In totaal is er 10.500 euro nodig. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen om dit uniek stukje Blankenbergs erfgoed te redden van de sloop. Door storting van 10 euro toon je sympathie voor het project. Wie een ganse tegel wil sponsoren betaalt 50 euro. Voor 250 euro word je VIP sponsor. Tijdens de voorstelling van het project gaf N-VA Blankenberge-Uitkerke onder stimulans van Alfons Monte (Fonz) alvast de aanzet met een cheque ter waarde van 250 euro.

N-VA-kandidaat Alfons Monte: "In het verleden heeft de vzw Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge zich reeds meermaals met succes ingezet voor het behoud van ons erfgoed. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook dit project tot een goed einde zullen brengen. Mijn voorstel binnen de partij om de inzet van deze mensen financieel een steuntje in de rug te geven werd dan ook meteen goedgekeurd. Eens dat de tegeltableaus gerestaureerd zijn is het de bedoeling dat ze een plaatsje krijgen in het nieuw Infopunt Toerisme. Op die manier blijft het visserspaar, de bakens van de visserijtraditie, aanwezig in onze stad."

Op de foto v.l.n.r. Linda Vierstraete (N-VA), Alberta Van Asbroeck (Projectverantwoordelijke Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge), Kathleen Haegeman (N-VA), Patrick De Meulenaere (N-VA), Hugo Van Loocke (Voorzitter Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge), Alfons Monte (N-VA), Nick Verwimp (N-VA)