Alfons Monte / Daphné Dumery
10/11/2017

Alfons Monte stapt in de politiek

Alfons Monte, in onze stad beter gekend als Fonz van de Krant van Blankenberge, komt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst te staan van de N-VA. Alfons Monte is de bezieler van de digitale Krant van Blankenberge (voorheen Blankenberge-Online). Gedurende een 15-tal jaar bracht hij op onnavolgbare wijze en bovendien belangeloos het nieuws uit ons steedje. Een uit de hand gelopen hobby die bij menig inwoner en tweede verblijver op veel bijval kon rekenen. Verenigingen werden in de kijker geplaatst. Stadsgenoten met een verhaal of diegenen die een opmerkelijke prestatie hadden geleverd, passeerden de revue. Ook de politici, van eender welke partij, konden hun ei kwijt.

Daphné Dumery: “Toen Fonz in september jongstleden plots aankondigde een poosje te zullen stoppen met zijn digitale krant om zich te herbronnen, heb ik hem kort nadien gecontacteerd en het voorstel gedaan om bij ons op de lijst te staan. In de eerste instantie hield Fonz de boot af, maar uiteindelijk heb ik hem kunnen overtuigen dat hij meer kan betekenen voor onze stad door er actief aan mee te werken. Binnen onze partij zijn we van oordeel dat iemand als Fonz, die jarenlang als journalist het reilen en zeilen van ons steedje van zeer nabij heeft gevolgd, een flinke aanwinst kan betekenen voor Blankenberge. Vandaag zijn we dan ook bijzonder trots te kunnen aankondigen dat Alfons Monte (Fonz) bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een prominente plaats zal bekleden op de N-VA lijst.”